Πρακτικό Προεδρείου Γ.Σ. 22-11-17

Στις 22 Νοεμβρίου 2017, συνεκλήθη Ετήσια Τακτική Γενική Απολογιστική Συνέλευση του Συλλόγου Υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στην αίθουσα Jacqueline de Romilly. Παρόντες στην Γ.Σ. ήταν 193 συνάδελφοι.          

Εκλέχθηκε Προεδρείο της Συνέλευσης αποτελούμενο από τους: Νιτσάκη Θωμά, Καρκάνη Βασιλική και Πάντα Ευαγγελία.  Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Κοτζαμπασάκης Κώστας,  παρουσίασε τον διοικητικό απολογισμό και η Ταμίας,  Λιάνα Βολάνη, τον  οικονομικό απολογισμό.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης έγινε παρουσίαση των στοιχείων των μετρήσεων αναφορικά με  τις ακτινοβολίες στο κτήριο της Κ.Υ., από τον εκπρόσωπο της εταιρείας, κ. Μαρούδα, και υπεβλήθησαν ερωτήσεις από τους συναδέλφους.

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις συναδέλφων σχετικά με τα πεπραγμένα και  μετά το πέρας των τοποθετήσεων ακολούθησε η δευτερολογία του Προέδρου.

Αμέσως μετά διεξήχθη η ψηφοφορία  του οικονομικού απολογισμού δια ανατάσεως της χειρός και υπερψηφίσθηκε ομόφωνα.

Στις 13.00, διεξήχθησαν οι ψηφοφορίες για την έγκριση ή μη του  διοικητικού απολογισμού καθώς και της εκλογής της εφορευτικής επιτροπής που θα διενεργήσει, την   Τετάρτη 6η Δεκεμβρίου 2017 τις εκλογές του Συλλόγου μας για την ανάδειξη   των αντιπροσώπων στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Κεντρικών Δομών Υπουργείου Παιδείας (ΟΣΕΚΔΥΠ).

Για τον  διοικητικό απολογισμό και την εφορευτική επιτροπή διεξήχθη μυστική  ψηφοφορία  με την  παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου.

Τα αποτελέσματα  μετά  την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, έχουν ως εξής:

 

Για τον  διοικητικό απολογισμό:

Εψήφισαν 135

Υπέρ του   απολογισμού     ψήφισαν   132,

Κατά του απολογισμού        ψήφισαν   3

 Λευκά ψηφοδέλτια   0

Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος ο απολογισμός του Δ.Σεγκρίνεται

 

Για την Εφορευτική Επιτροπή :

Εψήφισαν    135      Έγκυρα   135     Άκυρα  0

 Καλογεράκης Βασίλης                   με        86 ψήφους

 Καλάργαλη Μαρία                          με        85 ψήφους

 Πέτρου Καλλιόπη                           με        80 ψήφους.

 Τριανταφύλλου Χρήστος               με        80 ψήφους

 Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος εκλέγονται και οι  τέσσερις υποψήφιοι  με την παραπάνω σειρά.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.