Ανακοίνωση για τον Οργανισμό - Απάντηση κατ'αρθρο

Συναδέλφισες / φοι

Σας υπενθυμίζουμε την αυριανή Ενημερωτική Συνέλευση- Συγκέντρωση  όλου του προσωπικού της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και σας καλούμε όπως συμμετάσχετε μαζικά. Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη διότι :

  • Το θέμα του οργανισμού είναι υψίστου και πρωταρχικού ενδιαφέροντος για όλους μας
  • Με την εφαρμογή του Οργανισμού που προτείνει η Πολιτική ηγεσία, τίθεται σε πλήρη αμφισβήτηση η μέχρι σήμερα υπηρεσιακή και οικογενειακή μας κατάσταση.
  • Με τον υφιστάμενο οργανισμό διασφαλίζονταν το αμετάθετο των υπαλλήλων της Κ.Υ. και των περιφερειακών. Με τον νέο οργανισμό πετυχαίνουν το ακατόρθωτο… είμαστε όλοι στον «αέρα» !!!!
  • Εφόσον είμαστε διατεθειμένοι να παλέψουμε μαζικά, μπορούμε να ανατρέψουμε τον νέο οργανισμό και να αναγκάσουμε την πολιτική ηγεσία να μας ακούσει …
  • Είναι στο χέρι μας να αναγκάζουμε αυτούς που αποφασίζουν για εμάς, να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες μας όταν αποφασίζουν για εμάς.    

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας με τη βοήθεια πολλών συναδέλφων κατέγραψε πολλές παρατηρήσεις επί του νέου οργανισμού και σας τις επισυνάπτουμε, ώστε να διαμορφώσετε και προσωπική άποψη.Κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. θα ακουστούν και επιπλέον παρατηρήσεις από πολλούς συναδέλφους που επιφυλάχθηκαν να το μελετήσουν καλύτερα. 

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ.