Αξιολόγηση για τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς

Συναδέλφισσες / φοι,

Σε συνέχεια της ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. και της ομόφωνης απόφασης της Γ.Σ. (6/4/2017)  για συμμετοχή μας στην  «απεργία – αποχή» από την αξιολόγηση που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ και επειδή θα κληθούν οι εργαζόμενοι στην Γενική Γραμματεία Δ.Β.Μ.Ν.Γ. να παραλάβουν τα φύλλα αξιολόγησης, σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί:

 Ο Σύλλογος  ενημερώνει τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους πως άπαντες οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο είμαστε νομικά κατοχυρωμένοι στο θέμα της αξιολόγησης, έπειτα από την αποστολή εξωδίκου προς όλα τα Υπουργεία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με το οποίο προκηρύσσει απεργία-αποχή όλων των εργαζομένων στις Δημόσιες Υπηρεσίες από κάθε διαδικασία αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα. Παραλαμβάνουμε   τα Φύλλα Αξιολόγησης (Φ.Α.)  και αφού συνυπογραφεί  από όλους τους εργαζόμενους  κάθε υπηρεσίας  το νομικό κείμενο το οποίο σας  αποστέλλουμε , εν συνεχεία (Φ.Α. και υπογεγραμμένο το νομικό κείμενο) παραδίδονται στο Σύλλογο μας.

Ο Σύλλογο μας καλύπτεται πλήρως από την ανακοίνωση-θέση της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. την οποία θεωρεί απολύτως τεκμηριωμένη και την παραθέτει αυτούσια.

Ενημερωτικά: Οι συνάδελφοι στο ΙΚΥ κατέθεσαν ΌΛΟΙ τα δελτία αξιολόγησης στο Σύλλογο.    

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία αποχής πατήστε εδώ

Για να ενημερωθείτε σχετικά με το νομικό κείμενο πατήστε εδώ