Συνάντηση του Δ.Σ του Συλλόγου με τον Υπουργό Παιδείας

Σήμερα, ημέρα Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας συναντήθηκε με τον κ. Υπουργό, ενώ κατά τη διάρκεια της συνάντησης κρίθηκε αναγκαίο να προσκληθεί και ο κ. Γενικός Γραμματέας.

Η συζήτηση έγινε μέσα σε θετικό κλίμα. Αντικείμενό της τα επίμαχα  ζητήματα που είχαν υποβληθεί με υπόμνημά μας προς τον κ Υπουργό.

     Ειδικότερα:

1.     Για τον Οργανισμό του Υπουργείου, μας ανακοινώθηκε  ότι επίκεινται  πολιτικές αποφάσεις, από τις οποίες θα εξαρτηθεί και ο χρόνος υλοποίησής του.  Ο κ. Υπουργός πάντως δεσμεύτηκε: α) ότι θα μας δοθεί το τελικό σχέδιο για ενημέρωση των μελών μας και β) ότι είναι διασφαλισμένες οι ήδη υπάρχουσες οργανικές θέσεις του Υπουργείου μας.

Από τη μεριά του το Δ.Σ. ενημέρωσε την πολιτική ηγεσία για τις θέσεις μας ως προς την αναγκαιότητα διαφύλαξης  του επιτελικού οργανισμού της Κ.Υ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και δήλωσε ότι επιφυλάσσεται να επανέλθει στο θέμα, στη φάση του τελικού σχεδίου.

2.     Σε ό,τι αφορά το θέμα της καταβολής των υπερωριών, που όπως με έμφαση επισημάναμε  στο χώρο του Υπουργείου μας αυτές είναι πραγματικές  υπήρξε  δέσμευση  συνέχισης της καταβολής τους.

3.     Ως προς το κτηριακό υπήρξε ταύτιση απόψεων με τον κ. Υπουργό και όπως μας ενημέρωσε έχει ήδη προβεί σε ενέργειες επί του θέματος.

4.     Στο θέμα του παιδικού σταθμού, τον ενημερώσαμε για το καθεστώς λειτουργίας του και μας διαβεβαίωσε ότι είναι πρόθυμος να συνδράμει στην περαιτέρω ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής του.

5.     Στο θέμα της επανεισόδου του αστικού λεωφορείου στο χώρο του Υπουργείου Παιδείας, συμφώνησε με τις θέσεις, κάτι που ελπίζουμε ότι σύντομα θα εκφραστεί εμπράκτως. Σχετικές ενέργειες θα αναλάβει ο σύλλογός μας.

Σημαντική ενημέρωση για την κινητικότητα

Στο θέμα της κινητικότητας των υπαλλήλων που πρόσφατα δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Α΄224) Ν. 4440/2016, όσοι εκπαιδευτικοί υπηρετούν στην Κ.Υ. και επιθυμούν να μεταταχθούν σε θέση διοικητικού υπαλλήλου θα  πρέπει απαραίτητα έως 2 Ιανουαρίου 2017 να καταθέσουν νέα αίτηση. ( Σχετικό το με αρ. πρωτ. 22/20-12-2016 έγγραφό μας)  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Κώστας Κοτζαμπασάκης

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Τόνια Μητσοτάκη