Ενημέρωση για νέες ρυθμίσεις κινητικότητας (μετάταξης) υπαλλήλων

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για νέες ρυθμίσεις κινητικότητας (μετάταξης) υπαλλήλων

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε πρόσφατα σε ΦΕΚ (Α΄, 224) ο Ν. 4440/2016, που εισάγει νέο σύστημα κινητικότητας στο δημόσιο, έτσι:

  1. Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 3, δίνεται η δυνατότητα σε υπαλλήλους που κατά την έναρξη ισχύος του νόμου είναι αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες, να μεταταγούν στην υπηρεσία απόσπασης τους.
  2. Η διάταξη αφορά μόνον τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς με Υ.Α. και όχι αυτούς που εργάζονται με διάθεση.
  3. Πρόκειται για ρύθμιση ανάλογη με αυτήν του Ν. 4057/2012 και, παρ’ όλο που δε διευκρινίζεται ρητά ότι ισχύει και για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, εκτιμάμε ότι τελικά θα τους δοθεί η δυνατότητα να συμπεριληφθούν.
  4. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης σύμφωνα με το νόμο είναι η 02 – 01 – 2017.
  5. Η αίτηση απευθύνεται στη Διεύθυνση  Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο αρμόδιο τμήμα:
  6. Δικαιολογητικά:

 

α) Αίτηση

β) Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών

γ) Βεβαίωση γνησιότητας τίτλου σπουδών

δ) Βεβαίωση μισθοδοσίας

Υ.Γ. :  Σε περίπτωση που δεν προλαβαίνετε να μαζέψετε όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά τουλάχιστο να κατατεθεί η αίτηση μέχρι την καταληκτική ημερομηνία

 

Για να κατεβάσετε το σχετικό έγγραφο πατήστε εδώ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Κώστας Κοτζαμπασάκης

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Τόνια Μητσοτάκη